Τι επιτυγχάνει ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κατοικίας

Εφαρμόζοντας τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού κατοικίας, επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας λόγω της βελτιωμένης προστασίας του κελύφους. Δημιουργούνται κατά συνέπεια συνθήκες θερμικής άνεσης και ελαττώνονται οι απαιτήσεις σε θέρμανση και ψύξη, καταφέρνοντας έτσι να καλύπτει τις ανάγκες του κτιρίου οικονομικότερα και χωρίς μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις.

Οι βασικές θεμελιώδεις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού κατοικίας και της εξοικονόμησης ενέργειας βασίζονται στους παρακάτω παράγοντες:  

Αρχιτεκτονική δομή του κτιρίου

 • Καταλληλότερο σχήμα για την κατοικία είναι το επιμήκες κατά τον άξονα ανατολής-δύσης. Σε περίπτωση που το σχήμα του οικοπέδου ή άλλα εμπόδια δεν επιτρέπουν τον παραπάνω προσανατολισμό, τότε διαμορφώνεται το κτίριο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιέχει “σπαστούς” όγκους για να εξασφαλίζουν ηλιασμό το χειμώνα και οι πίσω χώροι του κτίσματος.
 • Οι τοίχοι του κτιρίου πρέπει να είναι φτιαγμένοι από συμπαγή υλικά για καλύτερη προστασία από τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αντίστοιχα, οι γυάλινες επιφάνειες των ανοιγμάτων (πόρτες- παράθυρα) της κατοικίας αποτελούν τον απλούστερο ηλιακό συλλέκτη.
 • Προτείνονται μεγάλα ανοίγματα προς το νότο, μετρίου μεγέθους στην ανατολική και δυτική όψη και μικρότερα ανοίγματα προς το Βορρά.
 • Τα ανοίγματα της κατοικίας πρέπει να προσφέρουν διαμπερή αερισμό
 • Ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου και τις ανάγκες των κατοικούντων σε αυτό προσαρμόζεται και η χωροθέτηση των εσωτερικών χώρων. Έτσι, καθώς η βόρεια πλευρά του κτιρίου είναι η πιο ψυχρή και η λιγότερο φωτεινή, αυτοί οι χώροι προορίζονται για δωμάτια με ολιγόωρη χρήση (για παράδειγμα υπνοδωμάτια, τουαλέτα). Με αυτό τον τρόπο το κέρδος είναι διπλό, καθώς αφενός οι κύριοι χώροι χρήσης (π.χ. σαλόνι) τοποθετούνται στις νοτιότερες (και επομένως πιο ζεστές) μεριές του κτιρίου, αφετέρου οι δευτερεύοντες χώροι λειτουργούν ως ζώνη προστασίας από τους ψυχρούς ανέμους και ανάσχεσης των θερμικών απωλειών των κύριων χώρων χρήσης.
 • Χρειάζεται να εκμεταλλευόμαστε την θερμική αδράνεια του εδάφους όπου αυτό είναι δυνατό (π.χ. σε εδάφη με μεγάλη κλίση)

Χωροθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο

Ο προσανατολισμός και το σχήμα του υπό κατασκευή κτιρίου καθορίζεται λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τους ηλιακούς χάρτες όπου φαίνεται η γωνία πρόσπτωσης των ηλιακών ακτινών σε κάθε τόπο για κάθε εποχή και την κάθε ώρα της ημέρας. Έτσι είναι δυνατόν το κτίριο να συλλέγει τη μέγιστη ηλιακή ακτινοβολία όταν τη χρειάζεται (χειμώνας) και να την αποφεύγει όταν δεν είναι επιθυμητή (καλοκαίρι). 

Πιο αναλυτικά ακολουθούμε τα εξής βήματα:

 • Προσανατολίζουμε το οικόπεδό μας ή το κτίριο στον ηλιακό χάρτη. Εάν είναι νότιο ταυτίζουμε τη γωνία αζιμούθιου του οικοπέδου με τη γωνία 0 του χάρτη, η οποία αντιστοιχεί στον ηλιακό νότο. Εάν είναι ανατολικό το ταυτίζουμε με την γωνία των 90 στα αριστερά του νότου, ενώ αν είναι δυτικό με τη γωνία των 90 δεξιά του νότου. Δηλαδή ως παρατηρητές βλέπουμε προς το νότο, οπότε αριστερά μας είναι η ανατολή και δεξιά η δύση.
 • Στην περίπτωση που το οικόπεδο ή το κτίριο έχει άλλο προσανατολισμό- όχι ακριβώς νότιο, ανατολικό ή δυτικό- χαράζουμε την κάθετη στην οικοδομική γραμμή του οικοπέδου και προσδιορίζουμε την απόκλιση από το νότο. Στη συνέχεια σημειώνουμε στον ηλιακό χάρτη, με ένα βέλος, τον ακριβή προσανατολισμό του υπό εξέταση οικοπέδου ή κτιρίου.
 • Επίσης, ορίζουμε τα αζιμούθια των απέναντι εμποδίων και υψώνουμε κάθετες ως προς την οριζόντια. Τα σημεία τομής των γωνιών, που αντιστοιχούν στη γωνία ύψους των εμποδίων με τις κάθετες που υψώσαμε (αζιμούθιου), μάς ορίζουν σημειακά τα απέναντι εμπόδια.
 • Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για κάθε εμπόδιο, οπότε προκύπτουν πολλά σημεία τομής. Το αποτέλεσμα είναι μία τεθλασμένη γραμμή, η οποία καθορίζει τη σκιά του περιβάλλοντος χώρου στο υπό έλεγχο οικόπεδο ή κτίριο.
 • Εάν τα απέναντι κτίρια είναι ισοϋψή, λόγω οικοδομικού κανονισμού, τότε η τεθλασμένη γραμμή σκιασμού γίνεται καμπύλη και μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα με τη χρήση του μετρητή σκιάς, στον οποίο απεικονίζονται οι γωνίες ύψους των απέναντι εμποδίων.

Περιβάλλοντας χώρος

 • Είναι απαραίτητο να δίνουμε προσοχή στο μικροκλίμα γύρω από την βιοκλιματική κατοικία. Η βλάστηση μπορεί χρησιμοποιηθεί για ηλιοπροστασία, σκιασμό και προστασία από τους ανέμους. Έτσι συνίσταται η φύτευση μεγάλων φυλλοβόλων δέντρων στις νότιες και δυτικές πλευρές του κτιρίου, ενώ αντίστοιχα στη βόρεια πλευρά η ύπαρξη αειθαλών δέντρων βοηθά στην ανάσχεση των χειμωνιάτικων ανέμων και παράλληλα προσφέρει δροσισμό του αέρα τους καλοκαιρινούς μήνες.
 • Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο εμπόδιο στη νότια πλευρά του οικοπέδου, (π.χ. μια γειτονική κατοικία) το οποίο ενδεχομένως να εμποδίσει τον ηλιασμό της κατοικίας κατά τους χειμερινούς μήνες, επιλέγουμε απόσταση ανάμεσα στο εμπόδιο και την κατοικία τουλάχιστον μιάμιση φορά το ύψος του εμποδίου.

Πηγή: greencom.gr