ΕΡΓΩ Τεχνική Εταιρία Πράσινο Σπίτι Banner

Η τεχνική εταιρεία ΕΡΓΩ ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό να φέρει την επανάσταση στον ενεργειακό και κατασκευαστικό κλάδο. Έχοντας ως βάση της την Καλαμάτα και στελεχωμένη από έμπειρη και επιστημονική ομάδα πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, τοπογράφων, ηλεκτρολόγων μηχανολόγων, οικονομολόγων και νομικών έχει ως στόχο να σχεδιάσει και να υλοποιήσει, αποκλειστικά και μόνο, κτήρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (πράσινα κτίρια).

Η εταιρεία λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν τις συνθήκες που επικρατούν στο κατασκευαστικό και ενεργειακό κλάδο αλλάζει φιλοσοφία και στρατηγική και με κύριο γνώμονα την πρωτοπορία και τις νέες τεχνολογίες γύρω από την κατασκευή σύγχρονων και πρωτοποριακών τουριστικών κατοικιών που θα είναι ενεργειακά αυτόνομες, βιοκληματικές, πράσινες και ουσιαστικά μικρές μονάδες παραγωγής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Είμαστε μία εταιρία που στόχο της έχει να πρωτοπορήσει στην οικοδομή χρησιμοποιώντας όλη την τεχνολογία και την τεχνογνωσία όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με την πληροφορική και τους σύγχρονους τρόπους δόμησης μετατρέποντας τις κατοικίες σε μικρές μονάδες παραγωγής ενέργειας και να τις απαλλάξουμε από κάθε κλασική, έως τώρα, πηγή ενέργειας για την λειτουργία τους.