Επενδύεις στο σπίτι σου. Το θωρακίζεις ενεργειακά. Του προσθέτεις αξία. Εξοικονομείς από απώλειες και γλιτώνεις πολλά λεφτά, από θέρμανση-ψύξη, δια βίου. Αυτή την εποχή έχεις την δυνατότητα να χρηματοδοτηθείς ως και το 85% των χρημάτων που θα επενδύσεις για να το μονώσεις!

Γνωρίζουμε πως ένα κτίριο καταναλώνει 20-30% της συνολικής δαπανώμενης ενέργειας για το φωτισμό ή την χρήση ηλεκτρικών συσκευών(για συντήρηση, μαγείρεμα τροφίμων, πλύσιμο ρούχων,  υγιεινή του σώματος κλπ). Το υπόλοιπο 70-80% χρησιμοποιείται για την ψύξη και θέρμανση του κτιρίου. Αποτελεσματική λύση και τεράστια οφέλη εξοικονόμησης προσφέρει η τοποθέτηση μόνωσης.

10 + 2 λόγοι γιατί συμφέρει η εξωτερική μόνωση – θερμοπρόσοψη

Εξοικονομεί επιπλέον τετραγωνικά μέτρα εσωτερικού λειτουργικού χώρου (αφού τοποθετείται εξωτερικά της τοιχοποιίας).

Προστατεύει τις επιφάνειες των τοίχων του σπιτιού από υγρασίες και μούχλα καθώς δεν δημιουργούνται πλέον συνθήκες υγροποίησης υδρατμών στο εσωτερικό του.

Έχει πολύ υψηλή ποιότητα κατασκευής, καθώς χρησιμοποιούνται ειδικά πρόσθετα τεμάχια για την προστασία των γωνιών, τους νεροσταλάκτες κλπ (σε όλη την επιφάνεια εφαρμογής του επιχρίσματος).

Διπλασιάζει την θερμομονωτική αντίσταση της τοιχοποιίας!

Δημιουργεί μεγάλη θερμο-χωρητικότητα στις επιφάνειες των τοίχων, χρήσιμη κατά τους κρύους μήνες του έτους, καθώς συσσωρεύεται και επιστρέφει (επανακτινοβολεί) στο εσωτερικό του σπιτιού (με προφανή τα οφέλη θέρμανσης).

Εμποδίζει την θερμο-συσσώρευση (τους καλοκαιρινούς μήνες), δεν συμβάλει στη αύξηση της συνολικής θερμοκρασίας της πόλης στην οποία βρίσκεται η οικία.
Επιτρέπει πλήρη εκμετάλλευση του χώρου (τον οποίο θα καλύψετε), δε μειώνει το εμβαδόν που υπολογίζεται από μηχανικό και πολεοδομία.

Μειώνει το γενικότερο κόστος συντήρησης της οικίας. Διπλασιάζει το χρονικό διάστημα που χρειάζεστε για συντήρηση των εξωτερικών τοίχων.

Προστατεύει τα στοιχεία του σκυροδέματος του κτιρίου από σκασίματα (ρηγματώσεις).

Έχετε γρήγορη απόσβεση! Φανταστείτε πως ένα τέτοιο σύστημα με κόστος περίπου 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έχει μέσο χρόνο απόσβεσης (από εξοικονόμηση ενέργειας και μόνο), τα 4- 6 έτη.
Βαθμονομείται υψηλά το σπίτι σας ως προς την ενεργειακή του σήμανση (βλ. ενεργειακή ταυτότητα κτιρίων).

Τοποθέτηση-εφαρμογή που δεν «βγάζει μπάζα» (λόγω της χρήσης ειδικών πολυμερισμένων κονιαμάτων τα οποία τοποθετούνται με μικρό πάχος).

Ποια είναι τα 4 βήματα – Η σειρά των εργασιών που θα εφαρμοστούν

Αρχικά, αλφαδιάζεται ο εξωτερικός τοίχος με ράμματα. Στη συνέχεια, τοποθετούνται οι μαρμαροποδιές των παραθύρων καθώς θα πρέπει να προεξέχουν της τελικής επιφάνειας του συστήματος. Κατόπιν, ορίζεται στη βάση του τοίχου, (συνήθως 50 εκατοστά ύψος από αυτή) είτε με ράμμα είτε με ειδικό μεταλλικό τεμάχιο, οριζόντιος οδηγός ο οποίος πρέπει να είναι απολύτως κάθετος προς τις κάθετες ακμές-γωνίες του κτιρίου. Και στη συνέχεια, επικολλώνται οι θερμομονωτικές πλάκες από πολυστερίνη ή άλλο θερμομονωτικό υλικό τοποθετημένες έτσι ώστε το μεγαλύτερο μήκος τους να αναπτύσσεται οριζόντια (δηλαδή παράλληλα με το έδαφος) παίρνοντας ως βάση έναρξης τον οριζόντιο οδηγό. Οι πλάκες αυτές είναι σημαντικό να διασταυρώνονται έτσι ώστε να συμπίπτουν οι κάθετες απολήξεις τους με τις κάθετες απολήξεις των θερμομονωτικών πλακών της από κάτω σειρά. Ό,τι ακριβώς δηλαδή προσέχουμε και όταν χτίζουμε τούβλα.

6 χρήσιμες συμβουλές από Green Specialists της αγοράς

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης έχει ως κύριο προσανατολισμό τη θερμική θωράκιση του κτιρίου. Κατά συνέπεια η προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων μέσα από τη μείωση του πάχους του θερμομονωτικού υλικού όχι μόνο δε δημιουργεί οικονομικό όφελος αλλά αντιθέτως υπονομεύει τον αρχικό μας σκοπό. Πράγματι σε σχέση με το συνολικό κόστος του συστήματος το κόστος του θερμομονωτικού υλικού είναι το μικρότερο και μία μείωση του πάχους του συνήθως «εξοικονομεί» από το κόστος κατασκευής μόλις από 1-3 το πολύ ευρώ/τετραγωνικό μέτρο.

Το σύστημα που θα επιλέξουμε πρέπει να αναπνέει.

Η επιλογή του θερμομονωτικού υλικού πρέπει να γίνεται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του έργου. Για παράδειγμα μία ιδιαίτερη ανάγκη για αυξημένη πυροπροστασία της τοιχοποιίας καθιστά αναγκαία την επιλογή του πετροβάμβακα.

Για την επιλογή του πάχους του θερμομονωτικού υλικού είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκεται το κτίριο.

Οι εξοχές του κτιρίου (μαρκίζες, βεράντες, στηθαία κλπ) πρέπει επίσης να θερμομονώνονται για την αποφυγή θερμογεφυρών.

Σε κάθε περίπτωση επιλέξτε ένα πιστοποιημένο συνεργείο εφαρμογής ή ένα εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία που παράγει ή αντιπροσωπεύει το σύστημα που θα επιλέξετε, για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων και κακοτεχνιών.

Πηγή: www.4green.gr